Boka Tid & Kontakt

Tidsbokning sker via mobil/sms till 0708-88 99 47

Betalning sker via Swish till Tolinka 123 287 76 86

Ringvägen 17 18697 Brottby 

0708889947 

info@tolinka.se


Tjänster

Avbokning sker minst 24 h innan bokat besök. Vid uteblivet besök debiteras hela beloppet.
Priserna är förutsatt att hundens päls är tovfri och hunden är hanterbar på bordet. Jag gör inte större tovutredningar och klipper inte för utställning. Är pälsen i för dåligt skick rakas allt av och vi gör en nystart. Företaget innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring. 

Bad & Klipp

Vardagsklippning

Hunden badas med snälla produkter. Fönas torr och klipps efter önskemål så gott det går. Kloklipp ingår om hunden tillåter.

Små hundar - upp till 10 kg
från 850 kr
Mellan hundar - 10-25kg
från 950 kr
Stora hundar - över 25 kg
från 1100 kr

Bad & Fön

Hunden badas med snälla produkter, fönas torr och borstas igenom. Kloklipp ingår om hunden tillåter.

Små hundar - upp till 10 kg
från 500 kr
Mellan hundar - 10-25kg
från 600 kr
Stora hundar - över 25 kg
från 700 kr


Trimning av strävhåriga

Pälsen rycks på hunden om den är mogen. 

800kr /h 

Bad & Urfällning 

Hunden badas med snälla produkter, fönas och borstas ur för att få bort gammal päls. 

700kr /h

Bad, Fön & Puts

Hunden badas med snälla produkter, fönas och öron, svans, tassar putsas. Pristillägg förekommer vid puts av tex mage, ben mm

Små hundar - upp till 10 kg
från 700 kr
Mellan hundar - 10-25kg
från 800 kr
Stora hundar - över 25 kg
från 900 kr

Kloklipp

150 kr

Tassfix inkl kloklipp

Puts av tass. Rakas eller klipps rent runt och mellan trampdynorna. Kloklipp.

250kr


Valpbesök

Valpen får bekanta sig med utrustning och ljud i sin takt tillsammans med ägaren.

30 minuters besök

300kr


Bokningsvillkor & GDPR

Vid bokning är det viktigt att jag får veta ras, önskad behandling, ålder och namn på hund och ägare och även ett telefonnummer.
 • Avbokning ska ske senast 24h innan besöket, vid uteblivet besök debiteras HELA beloppet, du ska ha fått en bekräftelse på mail för att avbokningen ska gälla
 • Hunden ska vara väl rastad inför besök
 • Hunden får fotas samt filmas och läggas upp på sociala medier om inget annat sägs
 • Jag som hundfrisör har rätt att avbryta besöket vid behov
 • Munkorg kan användas vid behov
 • Ska du lämna in din hund för trimning ska den inte ha badat innan på helst 2 veckor då detta försvårar arbetet och besöket kan behöva avbrytas
 • Hunden skall vara fullt frisk och vaccinerad
 • Hunden skall vara fri från tovor, tovutredning sker i viss mån. Jag gör inte större tovutredningar utan då rakas hunden ner och vi börjar om på nytt. Självklart informeras ägaren om detta innan jag rakar ner
 • Hundägare medverkar inte under besöken om inget annat har avtalats
Betalning sker med kort eller swish.
Välkomna!
 • GDPR

  Behandling av personuppgifter
  Denna dag, 2023/05/10, har följande policy upprättats för Tolinka. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
  Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
  Vi är personuppgiftsansvariga
  Tolinka med organisationsnummer 720725-0460 och adress Ringvägen 17,186 97, Brottby ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Tolinka är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
  Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter.
  Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?
  Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.
  Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
  Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.
  Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
  Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.
  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.
  När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.
  Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.
  Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?
  Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.
  Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.
  Dina rättigheter
  När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@tolinka.se.
  Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. 
  Tillgång till personuppgifter
  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.
  Rättelse och radering
  Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.
  Dataportabilitet
  Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.
  Begränsning av behandling
  Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  Rätt att göra invändningar
  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.
  Rätt att inge klagomål
  Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.
  Kontakt
  Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@tolinka.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 070-888 99 47 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.tolinka.se.